Monday, 17 August 2009

วิธีแก้บูตเข้า Windows ไม่ได้

  1. ใส่แผ่น windows xp แล้ว boot เข้าแผ่นครับ
  2. เมื่อถึงหน้าที่ให้เลือกว่าจะ install หรือ repair ให้เลือก repair ครับ
  3. เมื่อเข้ามาหน้าจอ repair ที่ให้เลือก drive ที่ติดตั้ง windows ไปนั้น ให้ใส่หมายเลขของ drive ครับ อย่างเช่น ถ้ามีการลง windows ที่ drive c: อย่างเดียว มันจะมีให้เลือก 1: c:\windows เราก็ใส่หมายเลข 1 แล้ว enter ครับ มันก็จะเข้ามาในส่วนของ command prompt
  4. ใช้ คำสั่ง fixboot ครับ แล้วมันจะให้ confirm ก็พิมพ์ Y แล้ว enter ครับ เมื่อเสร็จแล้วก็ restart เครื่องครับ ลองเข้าดู

No comments:

Post a Comment