Wednesday, 19 August 2009

การเพิ่มภาษาไทยให้กับ Windows XP, Windows

เพิ่มภาษาไทย Windows

ทำเครื่องหมายถูกที่ข้อ 3 ก่อน เพื่อทำการคัดลอกไฟล์ภาษาไทยจากแผ่นเข้าไปในเครื่อง (เครื่องจะถามหาแผ่นและจะรีสตาร์ทหลังจากคัดลอกเสร็จ
จากนั้น ทำตามขั้นตอนที่ 1, 2, 4, 5, 6

เผลอไปปิด Account Administrator ทำอย่างไรจะให้ Active ได้

เผลอไปปิด Account Administrator ทำอย่างไรจะให้ Active ได้
วิธีที่ 1
ไปที่ Start --->Run --->พิมพ์ secpol.msc --->OK
แล้วไปที่ Local Policies ---> Security Options --->Enable Account administrator

วิธีที่ 2
ใช้ Hiren 9.5 ในส่วน recovery tool =>Active Password Changer และจะมีค่า default เลือกให้ active administrator พร้อมทั้ง clear pass word

Tuesday, 18 August 2009

How to modify Node Type Windows

 1. For W2K/XP, go to HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters to make change:Name: DhcpNodeType
  Value Type: REG_DWORD - Number
  Valid Range: 1,2,4,8 (b-node, p-node, m-node, h-node)
  Default: 1 or 8 based on the WINS server configuration

  If this key is present, it will override the DhcpNodeType key. If neither key is present, the system defaults to b-node if there are no WINS servers configured for the client. The system defaults to h-node if there is at least one WINS server configured.
 2. Windows 95, go to HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP
  Name: NodeType
  Value type: DWORD
  Valid range: 1, 2, 4, or 8

  Default: 1 (b-node) if no value is specified or no WINS servers are configured on the network; 8 (h-node) if WINS servers are specified and NodeType is not otherwise defined in the Registry.
If DNS is enabled (which also enabled LMHOSTS in Windows 95), name resolution will also follow the mode defined by this parameter. This value can also be configured using DHCP.

For details, see these Microsoft Knowledge Base articles:
Default Node Type for Microsoft Clients
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;160177

Monday, 17 August 2009

วิธีแก้บูตเข้า Windows ไม่ได้

 1. ใส่แผ่น windows xp แล้ว boot เข้าแผ่นครับ
 2. เมื่อถึงหน้าที่ให้เลือกว่าจะ install หรือ repair ให้เลือก repair ครับ
 3. เมื่อเข้ามาหน้าจอ repair ที่ให้เลือก drive ที่ติดตั้ง windows ไปนั้น ให้ใส่หมายเลขของ drive ครับ อย่างเช่น ถ้ามีการลง windows ที่ drive c: อย่างเดียว มันจะมีให้เลือก 1: c:\windows เราก็ใส่หมายเลข 1 แล้ว enter ครับ มันก็จะเข้ามาในส่วนของ command prompt
 4. ใช้ คำสั่ง fixboot ครับ แล้วมันจะให้ confirm ก็พิมพ์ Y แล้ว enter ครับ เมื่อเสร็จแล้วก็ restart เครื่องครับ ลองเข้าดู

วิธีการต่อคอมพิวเตอร์ 2 ตัว เพื่อโอนถ่ายข้อมูล โดยใช้สายครอส

ขั้นตอนการปฎิบัติโดยสรุป
 1. ปิด Firewall ทั้ง 2 เครื่อง
 2. สาย Cross (เวลาให้คนทำสายแลน ต้องบอกว่าเอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยกัน)
 3. Fix IP
สำหรับเครื่องที่ 1 ตั้งไอพีดังนี้
com1 IP : 192.168.1.1 SUB : 255.255.255.0

สำหรับเครื่องที่ 2 ตั้งไอพีดังนี้
com2 IP:192.168.1.2 SUB : 255.255.255.0
Gatway: 192.168.1.1

ลองใช้คำสั่ง Ping โดยไปที่ Start -> Run -> พิมพ์ cmd กดปุ่ม Enter
จากนั้นพิมพ์ ping 192.168.1.1 -t หากทำที่เครื่อง 192.168.1.2 (เครื่องที่ 2)
ถ้ามี Reply ก็เป็นว่าใช้ได้ ครับ จากนั้นก็ไปเปิดแชร์โฟลเดอร์ตามปกติ

Sunday, 9 August 2009

วิธีแก้ Password Internet Options

ก่อนทำการแก้ Registry ทุกครั้ง โปรดทำการสำรอง Registry ไว้เพื่อความปลอดภัยของโปรแกรม
การแก้ไข
 1. Go to start, run, type "regedit" and press "OK".
 2. Expand the folders down the left, in this order.
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  >Software
  >Microsoft
  >Windows
  >CurrentVersion
  >Policies
  >Ratings
 3. On the right you will see the word "Key" - Click it once, then press "del" or right click, and select delete.
 4. Close the registry editor.
 5. Go to start, run, type "explorer" and press "OK".
 6. Navigate to C:\Windows\System and delete "ratings.pol"

ให้ทำการปิด Internet Explorer แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

Thursday, 30 July 2009

doPDF6.2 free PDF converter โปรแกรมแปลงเป็น File PDF ง่าย สะดวก เร็ว

โปรแกรม doPDF สามารถที่จะทำเอกสารเป็นไฟล์ PDF ได้ง่ายๆ และที่สำคัญรองรับภาษาไทย เพียงดาวน์โหลดโปรแกรมตามลิ้งด้านล่าง
http://kewlshare.com/dl/518e87dab1fa/dopdf.exe.html

แล้วติดตั้งโดยดับเบิ้ลคลิกที่ตัวโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา หลังจากนั้นตามขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมสำหรับวินโดส์ คือกด Next แล้วก็ Next และ Next จนจบขั้นตอน ก็เสร็จเรียบร้อย

ขั้นตอนการใช้งาน เราก็เข้าไปที่เอกสารที่เราได้เตรียมไว้จะพิมพ์ เช่นใน Microsoft Word, หน้าเว็บเพจ แล้วกด Print เลือกเครื่องพิมพ์เป็น doPDF จากนั้น ก็จะมีหน้าต่างยืนยันการพิมพ์ ซึ่งจะแสดงเป็นตำแหน่งที่ต้องการเก็บไฟล์ เราก็ระบุลงไป เรียบร้อยขั้นตอนการสร้างไฟล์ PDF

doPDF, Freeware Program